Zaloguj się Zarejestruj się
tel. +48 55 629 61 17
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
ZapowiedźPromocjeE-suplement elektroniczny

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Praktyczny komentarz

dr Marcin Śledzikowski (red.), dr Wojciech Dubis (red.), dr Agnieszka Łuszpak-Zając (red.), Tomasz Szarek (red.), Wojciech Zając (red.)
Wydawnictwo:ODDK
Wydanie:2019
Format:B5
Ilość stron:192
Oprawa:miękka
ISBN:978-83-7804-661-5
Spis treści: Zobacz
180,00 zł
+5% VAT
Cena brutto: 189,00 zł
Do koszyka
Jednym z obszarów wiążących się z najwyższym stopniem ryzyka dla przedsiębiorców indywidualnych jest sukcesja – przekazanie przedsiębiorstwa następcom.
Co się stanie, gdy zabraknie właściciela jednoosobowej firmy? Kto będzie odpowiadał za podejmowanie decyzji, podpisanie umowy, zapłatę podatków i innych zobowiązań?
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadza nowe, nieznane wcześniej rozwiązania w polskim prawie. Ich celem jest zapewnienie możliwie płynnego przekazania firmy następcom przedsiębiorcy na wypadek jego śmierci.
Autorzy publikacji skupili się nie tylko na skomentowaniu nowych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o zarządzie sukcesyjnym, wiele uwagi poświęcono również omówieniu zmian w innych, powiązanych przepisach prawa, w tym m.in.: Kodeksie pracy, prawie cywilnym, prawie podatkowym.
Ten praktyczny komentarz skierowany jest zarówno do osób, które z zagadnieniami zmiany pokoleniowej już spotykają się w praktyce, jak również i do tych, które w najbliższej przyszłości mogą stanąć przed koniecznością przekazania firmy następcom czy choćby podjęcia współpracy z zarządcą sukcesyjnym.
W poszczególnych rozdziałach omówiono m.in. następujące zagadnienia:
  • zasady prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku;
  • funkcjonowanie zarządu sukcesyjnego – szczegółowe omówienie poszczególnych problemów związanych z jego ustanowieniem, zakresem obowiązków i czynności podejmowanych przez zarządcę, zasadami ponoszenia odpowiedzialności, po sprawy związane z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego;
  • kontynuacja zawartych umów cywilnoprawnych;
  • kontynuacja stosunków pracowniczych po śmierci pracodawcy;
  • pozycja i prawa małżonka zmarłego przedsiębiorcy;
  • sukcesja stosunków z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in.: odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, korzystanie z numeru NIP przedsiębiorstwa w spadku, obowiązki sprawozdawcze i rachunkowe przedsiębiorstwa w spadku;
  • konsekwencje po śmierci przedsiębiorcy w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. kontynuacja rozliczeń przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, karcie podatkowej), sukcesja w podatku od towarów i usług (VAT), w podatku akcyzowym, a także w pozostałych podatkach;
  • powoływanie prokurenta przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą oraz możliwość sprawowania zarządu sukcesyjnego przez prokurenta;
  • zarząd sukcesyjny a postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i ich następców, a także do adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych.