Zaloguj się Zarejestruj się
tel. +48 55 629 61 17
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
PromocjeE-suplement elektroniczny

Zakładowy Plan Kont z Komentarzem 2019 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Marian Pałka
Wydawnictwo:Ekspert
Wydanie:29, 2019
Format:B5
Ilość stron:824
Oprawa:miękka
ISBN:978-83-89179-81-4
220,00 zł
+5% VAT
Cena brutto: 231,00 zł
Do koszyka

Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2019 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT Wrocław to bezcenna pomoc każdego księgowego. Stan prawny komentarza do planu kont to 2019 roku.

 

W odróżnieniu od innych tego typu opracowań dostępnych aktualnie na rynku XXIX wydanie Zakładowego Planu Kont zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Między innymi zawiera ono zmiany wynikające z wprowadzenia:

 

-  mechanizmu podzielonej płatności VAT,
-  nowych zasad rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego (z zysków kapitałowych, z przychodów z innych źródeł i od przychodów z budynków),
-  nowych regulacji wprowadzonych w zakresie limitowania niektórych kosztów,
-  poszerzenia zakresu uproszczeń w zakresie rachunkowości dla jednostek mikro i małych.

 

W komentarzu do poszczególnych wyodrębnionych kont dokładnie omówiono jak po zmianach obowiązujących od 2019r. należy prowadzić ewidencję, zarówno syntetyczną, jak i analityczną, by w sposób niebudzący zastrzeżeń móc ustalić wysokość podatków podlegających wpłacie do budżetu oraz sporządzić sprawozdanie finansowe i deklaracje podatkowe. Wprowadzono nowe konta: 114, 861, 862, 871.

 

Prezentowany Komentarz zakładowego planu kont to już 29 wydanie książki autorstwa Mariana Pałki. W komentarzu wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji ustaw o rachunkowości, PIT, CIT i VAT.

 

Książka Zakładowy plan kont obejmuje pełny wykaz kont syntetycznych ze szczegółowym omówieniem zasad ich funkcjonowania, wykaz operacji i zdarzeń podlegających ewidencji na poszczególnych kontach - ze wskazaniem kont przeciwstawnych, sposób ich wyceny, a także pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień, w których wykazuje się salda poszczególnych kont oraz informacje oparte na zapisach na danym koncie, jak również określa uproszczenia, które mogą stosować jednostki małe i mikro.

 

Obejmuje pełny wykaz kont syntetycznych ze szczegółowym omówieniem zasad ich funkcjonowania, wykaz operacji i zdarzeń podlegających ewidencji na poszczególnych kontach - ze wskazaniem kont przeciwstawnych, sposób ich wyceny, a także pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień, w których wykazuje się salda poszczególnych kont oraz informacje oparte na zapisach na danym koncie, jak również określa uproszczenia, które mogą stosować jednostki małe i mikro.

 

W książce łącznie wyodrębniono 252 syntetyczne konta bilansowe i 17 pozabilansowych w wersji rozszerzonej oraz 67 w układzie minimalnym. Do każdego konta obszernie omówiono zasady funkcjonowania oraz podano pełny wykaz operacji na nim ewidencjonowanych, a także zasady prowadzenia ewidencji analitycznej, z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej w zakresie przemysłu, handlu, budownictwa, rolnictwa, usług - spółki kapitałowe, spółki osobowe, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa państwowe i komunalne i spółdzielnie.

 

W komentarzu do każdego z kont syntetycznych dodano:

 

- szczegółowy wykaz operacji podlegających księgowaniu na nim i sposób udokumentowania,
- sposób wyceny operacji
- sposób wyceny na dzień bilansowy aktywów rzeczowych, jak i środków pieniężnych, pasywów
- sposób ustalenia i ujęcia różnic kursowych, odroczonego podatku dochodowego
- sposób ustalenia kosztu wytworzenia zapasów, produkcji niezakończonej
- pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat

 

Treść komentarzy i objaśnień została zaktualizowana wg zmienionych przepisów prawnych obowiązujących w 2019 roku w zakresie rachunkowości i podatków jak i zdobytego nowego doświadczenia przez autora Pana Mariana Pałki zwłaszcza dla kont syntetycznych w zespole 0, 1, 2, 4, 7 i 8.