Zaloguj się Zarejestruj się
tel. +48 55 629 61 17
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
Zapowiedź
Rafał Nawrocki
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
230,00 zł
+5% VAT
Cena brutto: 241,50 zł
PromocjeE-suplement elektroniczny

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wojciech Rup
Wydawnictwo:ODDK
Wydanie:V uaktualnione, 2019
Format:B5
Ilość stron:274
Oprawa:miękka
ISBN:978-83-7804-690-5
Spis treści: Zobacz
210,00 zł
+5% VAT
Cena brutto: 220,50 zł
Do koszyka
Publikacja niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych.

Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności:
 • ­gospodarka majątkiem trwałym,
 • ­majątek obrotowy,
 • ­gospodarka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe,
 • ­rozrachunki i zaangażowanie,
 • ­przychody, koszty i wynik finansowy,
 • ­fundusze.
Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej.

W celu ułatwienia pracy księgowego autor sporządził szczegółowy indeks operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji.

Dodatkowo w książce praktyczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.:
 • rozliczenie i ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika VAT oraz centralne rozliczenie podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego,
 • koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie,
 • ­ewidencja umowy leasingu finansowego środka trwałego u korzystającego, którym jest jednostka budżetowa,
 • ­likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy,
 • ­kompensata (potrącenia) wzajemnych należności – ewidencja w urzędzie jednostki samorządu,
 • ­wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego,
 • ­wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej (np. OPS) realizującej zadanie,
 • ­ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów.
 
Piąte wydanie książki zaktualizowano według stanu prawnego na czerwiec 2019 r. Uwzględniono w nim konsekwencje w księgach rachunkowych związane m.in. z:
 • wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i jego wpływem na rozliczenia podatku VAT przez jednostki budżetowe,
 • problemem ustawowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • wprowadzeniem do ustawy o finansach publicznych art. 72 ust. 1a i zmianami w zakresie uznawania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego (samorządowego) długu publicznego.