Zaloguj się Zarejestruj się
tel. +48 55 629 61 17
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
PromocjeE-suplement elektroniczny

Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta miasta + wzory do pobrania

r.pr. Zygmunt Jerzmanowski, Mateusz Karciarz
Wydawnictwo:C H Beck
Wydanie:2, 2024
Format:B5
Ilość stron:266
Oprawa:miękka
ISBN:978-83-8356-547-7
Spis treści: Zobacz
218,09 zł
+5% VAT
Cena brutto: 228,99 zł
Do koszyka

Najnowsze na rynku opracowanie dotyczące niemal wszystkich regulacji prawnych określających obszary działania wójtów, burmistrzów, prezydentów. To przede wszystkim zagadnienia ustrojowe gmin –podział kompetencji między organem stanowiącym, jakim jest rada gminy a organem wykonawczym, jakim jest wójt, burmistrz, prezydent jego rola i stosunki z radą oraz aparatem pracowniczym.

Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego we wszystkich sferach działalności gminy. Wójt, burmistrz, prezydent jest głównym organizatorem życia społecznego i gospodarczego gminy więc w Vademecum nie mogło zabraknąć zagadnień kierowania innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, spółkami komunalnymi, a także gospodarki komunalnej rozumianej w szczególności jako działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Spośród licznych aspektów z zakresu gospodarki komunalnej autorzy szczegółowo przedstawili formy organizacyjno – prawne tej działalności oraz najważniejsze dziedziny tej gospodarki: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gospodarkę odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi, gospodarkę mieszkaniową oraz planowanie przestrzenne.

Treść książki obejmuje także problematykę prawa pracy i zagadnień pracowniczych z punktu widzenia wójta, burmistrza, prezydenta zarówno jako pracownika, jak i kierownika urzędu – pracodawcy pracowników samorządowych

Nabywając książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu informacje o kluczowych prawach i obowiązkach każdego wójta, burmistrza, prezydenta;
 • praktyczną pomoc w codziennej pracy lokalnych włodarzy (zaczynając od podstawowych zagadnień ustrojowych tj. kim jest wójt i jaka jest jego pozycja w strukturze gminy, na formach współpracy ze społecznością lokalną kończąc);
 • wskazanie sposobów postępowania w newralgicznych sytuacjach (np. związanych z łączeniem funkcji m.in. jako organu wykonawczego, organu podatkowego czy zwierzchnika gminnych jednostek organizacyjnych);
 • wskazówki działania uwzględniające najnowsze orzecznictwo.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, a to:

 • zbiór praktycznych informacji opisujących funkcję wójta,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz zamieszczenie autorskich interpretacji wybranych zagadnień,
 • skład autorski gwarantujący rzetelne opracowanie zagadnień.

W książce znajdziecie Państwo odpowiedzi na między innymi następujące pytania:

 • jak wygląda relacja pomiędzy wójtem a radą gminy;
 • w jakich sprawach wójt występuję również jako kierownik urzędu stanu cywilnego;
 • jakie elementy powinny zawierać akty prawa miejscowego;
 • w jakich okolicznościach wójt nie otrzyma absolutorium;
 • czy nie złożenie ślubowania wiąże się automatycznie z utratą mandatu;
 • czy każde przestępstwo popełnione przez wójta oznacza usunięcie z funkcji;
 • na czym polega odpowiedzialność wójta z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 • czy wójt podlega ustawie o pracownikach samorządowych;
 • dlaczego wójt nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta miasta to pozycja wydawnicza, która powinna się znaleźć na biurku każdej osoby pełniącej funkcję organu wykonawczego gminy.