Zaloguj się Zarejestruj się
tel. +48 55 629 61 17
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
PromocjeE-suplement elektroniczny

Prawo zamówień publicznych. Komentarz + wzory do pobrania

r.pr. Paweł Granecki, r.pr. Iga Granecka
Wydawnictwo:C H Beck
Wydanie:2,2024
Format:B5
Ilość stron:1528
Oprawa:miękka
ISBN:978-83-8291-852-6
Spis treści: Zobacz
380,00 zł
+5% VAT
Cena brutto: 399,00 zł
Do koszyka

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), regulującej kwestie dotyczące:

 • zasad, etapów przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia;
 • szczegółowych instrumentów, trybów i procedur w zakresie zamówień;
 • podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy;
 • zakresu wyłączeń stosowania przedmiotowej ustawy;
 • wymagań dotyczących umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;
 • organów właściwych w sprawach zamówień;
 • środków ochrony prawnej;
 • pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;
 • kontroli udzielania zamówień oraz kar pieniężnych.

Nowe wydanie zostało uzupełnione o bogate orzecznictwo sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto na stronie internetowej repozytorium Czytelnik znajdzie wybrane wzory do pobrania, pomocne osobom zajmującym się zamówieniami publicznymi w praktyce.

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające z:

 • ustawy z 16.6.2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1720), umożliwiającej wyeliminowanie wątpliwości, czy możliwe jest stosowanie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych do procedowania przez organizatora publicznego transportu zbiorowego konkursowego wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym i metrze;
 • ustawy z 14.4.2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 825 ze zm.), która rozszerza wyłączenia stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych poniżej progów unijnych wskazanych w art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L Nr 94, s. 65 ze zm.) w zakresie dotyczącym czynności związanych z podejmowaniem działań w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP.

Komentarz kierowany jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji, podmiotów świadczących usługi doradztwa z zakresu stosowania przepisów prawa zamówień publicznych oraz osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych. Stanowi również cenne źródło wiedzy dla aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów.