Zaloguj się Zarejestruj się
tel. +48 55 629 61 17
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
PromocjeE-suplement elektroniczny

Kodeks pracy. Komentarz

dr hab. Janusz Żołyński
Wydawnictwo:ODDK
Wydanie:III, 2023
Format:B5
Ilość stron:1668
Oprawa:miękka
ISBN:978-83-7804-969-2
Spis treści: Zobacz
450,00 zł
+5% VAT
Cena brutto: 472,50 zł
Do koszyka

Komentarz do Kodeksu pracy – ponad 1660 stron wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego i poglądów nauki.
 

Autorzy w sposób i praktyczny, i teoretyczny dzielą się swoją wiedzą, szczegółowo analizują i omawiają problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy, w tym zagadnienia takie, jak:

 • zasady prawa pracy,
 • nawiązanie i ustanie stosunku pracy,
 • relacje i współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi,
 • przekształcenia podmiotowe pracodawcy,
 • wynagrodzenia,
 • zakaz dyskryminacji,
 • czas pracy,
 • urlopy pracownicze,
 • uprawnienia związane z rodzicielstwem,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • układy zbiorowe pracy,
 • rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.


Omówieniu poszczególnych artykułów kodeksu towarzyszy bogaty wybór najnowszego orzecznictwa sądowego, szeroki dorobek nauki prawa pracy oraz oficjalne opinie i interpretacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.


Przeczytaj fragment publikacji
 
PDF


W nowym wydaniu Komentarza Autorzy omawiają wprowadzone w 2023 roku nowe regulacje i zasady ich stosowania przez pracodawców, w tym:

 1. Konsekwencje wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu pracy (zasady wykonywania i organizacji pracy zdalnej, praca zdalna okazjonalna, obowiązki pracodawcy w zakresie bhp);
 2. Uprawnienia pracodawcy do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników i kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu);
 3. Zmiany w umowach o pracę:
  • umowa na okres próbny – możliwość przedłużenia trwania umowy o usprawiedliwione nieobecności, maksymalne okresy trwania umowy uzależnione od zamiaru zawarcia kolejnej umowy, zmiana „zamiaru zawarcia umowy” w trakcie okresu próbnego, możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny,
  • zmiana treści w zawieranych umowach o pracę,
  • umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika (w tym: data rozwiązania umowy),
  • wypowiadanie umów o pracę na czas określony – przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, konsultacje ze związkami zawodowymi, odwołanie do sądu (roszczenia pracownika).
 4. Poszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia – nowe ważne obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników;
 5. Dodatkowy urlop opiekuńczy – nowe uprawnienia pracowników, zasady jego udzielania;
 6. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – nowe uprawnienia pracowników;
 7. Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem:
  • ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów,
  • warunki wydłużania wymiaru urlopu rodzicielskiego o kolejne 9/24 tygodni,
  • zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
  • skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego,
  • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych/rodzin zastępczych,
  • zmiany w urlopach wychowawczych,
  • dopuszczenie pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.

Autorami Komentarza są wybitni eksperci prawa pracy: prawnicy, sędziowie, wykładowcy uczelni wyższych, doradcy, autorzy licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i innych dziedzin prawa.

Stan prawny: 22 września 2023 r.