Zaloguj się Zarejestruj się
tel. +48 55 629 61 17
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
PromocjeE-suplement elektroniczny

Dokumentacja pracownicza 2024 – ponad 360 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka
Wydanie:XXI, 2024
Format:A4
Ilość stron:584
Oprawa:miękka
ISBN:978-83-8253-002-5
Spis treści: Zobacz
360,00 zł
+5% VAT
Cena brutto: 378,00 zł
Do koszyka
Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami.

Zalety publikacji:
 • opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369 z późn. zm.),
 • jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,
 • pełny zakres spraw: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne,
 • opracowanie tak nietypowych spraw, jak regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na okoliczność stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych,
 • ponad 360 wzorów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku,
 • wszystkie wzory w pełni edytowalne (format MS Word) zamieszczone dodatkowo w suplemencie elektronicznym.

W najnowszym wydaniu na 2024 rok:
 • ważne zmiany w zakresie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,
 • nowe zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej,
 • konieczność aktualizacji informacji o warunkach wykonywania pracy zdalnej oraz aktualizacji oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązaniu się do ich przestrzegania,
 • konieczność odebrania od pracownika oświadczenia, że miejsce pracy zdalnej spełnia nowe wymagania BHP,
 • nowa możliwość refundacji szkieł kontaktowych – instruktaż z pełną dokumentacją,
 • nowe i ważne wytyczne Biura Informacji Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pracy zdalnej,
 • wskazówki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • szczegółowe wyjaśnienia i wskazówki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jak zgodnie z prawem korzystać ze zwolnienia z powodu siły wyższej,
 • nowa wysokość odpisu na ZFŚS i świadczenia urlopowego,
 • dwukrotna zmiana wynagrodzenia minimalnego w 2024 r. i konsekwencje pracownicze,
 • nowe zasady czasu pracy kierowców, zatrudniania kierowców i wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe,
 • zmiany w zakresie opłat w postępowaniu sądowym dotyczącym spraw pracowniczych,
 • nowy projekt ustawy o sygnalistach,
 • pełna dokumentacja dotycząca zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników zarówno w ramach zwolnień grupowych, jak i indywidualnych.

Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie w pełni edytowalne wzory (format MS Word) oraz pomaga w zarządzaniu dokumentacją pracowniczą. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.