Zaloguj się Zarejestruj się
tel. +48 55 629 61 17
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
PromocjeE-suplement elektroniczny

Dokumentacja pracownicza 2022 – ponad 360 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka
Wydawnictwo:ODDK
Wydanie:XIX, 2022
Format:A4
Ilość stron:540
Oprawa:miękka
ISBN:978-83-7804-988-3
Spis treści: Zobacz
320,00 zł
+5% VAT
Cena brutto: 336,00 zł
Do koszyka
Kompletna, aktualna i wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych:
 • ponad 360 wzorów – każdy z komentarzem;
 • pełen zakres spraw: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych 4 części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne;
 • zbiór autorskich dokumentów, których nie ma w przepisach, a są niezbędne w pracy kadrowego.
 
Publikacja uwzględnia rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369).
 
Stan prawny na marzec 2022 r. obejmuje ważne dla kadrowców zagadnienia:
 • problemy związane ze stosowaniem przepisów w związku z epidemią COVID-19, m.in.:
  • informacja o szczepieniu przeciw COVID-19 a RODO i BHP,
  • promocja szczepień przeciw COVID-19 przez pracodawcę – udzielanie dodatkowych dni wolnych lub stosowanie innych zachęt, w tym dodatku pieniężnego – dopuszczalność i zgodność z przepisami o równym traktowaniu,
  • zasady ochrony danych osobowych w kontekście wideokonferencji podczas pracy zdalnej,
  • stosowanie art. 42 Kodeksu pracy w czasie pandemii przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy – zasadność wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy,
  • właściwe i skuteczne doręczenie pracownikowi świadectwa pracy w czasie pandemii,
  • prawo pracodawcy do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji i zaprzestania dokonywania wypłat na rzecz byłego pracownika w okresie pandemii;
 • nowe przepisy odnoszące się do sygnalistów – omówienie regulacji prawnych dotyczących zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów, wzór regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
 • zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych po wprowadzeniu Polskiego Ładu – konsekwencje w dokumentacji pracowniczej, w tym:
  • nowe wzory wniosków i oświadczeń związanych z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników po Polskim Ładzie,
  • zmiany w zakresie rozliczania wynagrodzeń z umów-zleceń – nowa treść oświadczeń zleceniobiorcy i rachunki do umów-zleceń,
  • zmiany w rozliczaniu samochodu służbowego do celów prywatnych;
 • wskazówki dotyczące praktycznych problemów związanych z przechowywaniem dokumentacji, w tym:
  • zakres dokumentów, jakie powinny znajdować się w teczce cudzoziemca,
  • zasadność przechowywania aktu urodzenia dziecka w teczce osobowej pracownika,
  • zasady przechowywania dokumentacji uczestnictwa w PPK – teczki zbiorcze czy akta osobowe;
 • wyższe odpisy na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2022 r.;
 • ułatwienia dla pracodawców w zakresie kontroli zwolnień lekarskich;
 • nowe interpretacje, stanowiska urzędowe, praktyczne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej – komentarze, przykłady. 
Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie w pełni edytowalne wzory (format MS Word) oraz pomaga w zarządzaniu dokumentacją pracowniczą. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.