Zaloguj się Zarejestruj się
tel. +48 55 629 61 17
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
ZapowiedźPromocjeE-suplement elektroniczny

BHP w Praktyce

Bogdan Rączkowski
Wydawnictwo:ODDK
Wydanie:XIX, 2022
Format:B5
Ilość stron:1176
Oprawa:twarda
ISBN:978-83-7804-771-1
Spis treści: Zobacz
300,00 zł
+5% VAT
Cena brutto: 315,00 zł
Do koszyka
Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm.
To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy (akty prawne, normy, przydatne adresy), znaki bezpieczeństwa.

W dziewiętnastym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o Dozorze Technicznym, w Prawie budowlanym, Prawie atomowym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczące m.in.:
 • zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • klasyfikacji zawodów,
 • niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych (zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP),
 • najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • zmian w zakresie badań profilaktycznych i ich częstotliwości,
 • przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych,
 • czynników rakotwórczych i mutagennych,
 • zmian w zakresie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenia w zakresie bhp przy zagrożeniu epidemiologicznym,
 • zmian w dokumentowaniu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy osób niebędących pracownikami,
 • zmian w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej.